Accueil / Actualités
Partager

Aprann ankouraje moun ki bò Kotew, olye de kritike yo pou nenpòt bagay

Pafwa se grenn kòmantè ankourajanw lan, like ou an, share ou an kap ba lot lan yon bourad poul pèfeksyone tèt li.

Gamestart Corporation

  Pafwa se grenn kòmantè ankourajanw lan, like ou an, share ou an kap ba lot lan yon bourad poul pèfeksyone tèt li. Men nou tèlman kategorik, nou tèlman intoleran nou brize rèv lòt moun, nou toufe ti konfyans debitan yo gen nan tèt yo. Nou refize konprann moun pa fèt tou atis,anyen pa fèt tou bon.
       Lè pou nou kritike nou pran san nou poun fèl men kou se pou konpliman nou jis di: . Li probab pouw pat janm aprann mache si paranw pat baw boustè malgrew tonbe yon pil fwa.
       Li probab pouw pat janm mache si yo te dekourajew lè pitit vwazin an ki gen menm laj avèw mache avanw. Poukisa jodi an ou ka mache ou pa vle pran pasyans pou lot lan aprann tou?      
    Poukisa lè yon moun ap kòmanse malman, vyolans kritik ou yo fèl ret atè? Bondye pat ba nou mond lan ak tout bagay, se de tan en tan nap pèfeksyonel ak entèlijans li ba nou.
     Aprann ba lòt lan espas poul fè erè, poul ka grandi. Se pa ak yon sèl esè Graham Bell te ba nou telefòn, se pa ak yon sèl esè Marconi ba nou radyo ak televisyon. Yo eseye, yo echwe plizyè fwa avan yo bon. Sispann foure talan moun nan sak, sispann fè kòmantè kap detui talan lòt yo.
   Ann aprann ankouraje mun ki bò kote nou, pou yo ka grandi san krent nan lanmou ak konfyans.

A propos de l'auteur

Plus d'information

: 967 Vues

Partager
S'abonner à Gamestart

Maintenant, vous pouvez vous abonner à GAMESTART et recevoir les publications par whatsapp, à partir de votre numéro de téléphone..

×

Easy Plus

" Nous disposons tout notre savoir-faire, pour vous attribuer des services agréables et de bonnes qualités, répondant à vos besoins et à vos attentes. "